delegated legislation

delegated legislation
perduotoji įstatymų leidyba statusas T sritis Politika apibrėžtis Konstituciškai įtvirtinta vyriausybės teisė priimti įstatymo galią turinčius teisės aktus; ją vyriausybei savo sprendimu suteikia parlamentas. Ši teisė įtvirtinta daugelio Europos šalių konstitucinėje teisėje (Austrija, D. Britanija, Ispanija, Italija, Prancūzija). Jai įgyvendinti nustatomos griežtai apibrėžtos sąlygos ir reikalavimai, dažniausiai susiję su deleguojamų ir nedeleguojamų įgaliojimų apibrėžimu (vyriausybės kompetencijos apibrėžimas šioje veiklos srityje), deleguojamų įgaliojimų terminų nustatymu (vyriausybės veiklos laikotarpis šioje srityje) ir deleguojamų įgaliojimų patvirtinimo (vyriausybės priimtų sprendimų patvirtinimas parlamente šioje veiklos srityje) taisyklėmis. Perduotosios įstatymų leidybos institutas labai sustiprino vykdomosios valdžios galias teisėkūroje. LR Konstitucijoje išimtinės parlamento prerogatyvos – įstatymų leidybos teisės – delegavimas vyriausybei nenumatytas. atitikmenys: angl. delegated legislation; delegative legislature

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • delegated legislation — ➔ legislation * * * delegated legislation UK US noun [U] (also secondary legislation) ► LAW, GOVERNMENT in the UK, laws, rules, etc. made by a person or group other than parliament that has been given special powers to do this by parliament:… …   Financial and business terms

  • Delegated legislation — (also referred to as secondary legislation or subordinate legislation) is law made by an executive authority under powers given to them by primary legislation in order to implement and administer the requirements of that primary legislation. It… …   Wikipedia

  • delegated legislation — laws made under a higher authority. Usually the power to make such legislation is delegated to a minister of the government or to a local authority. The names under which such legislation appears are many and various, including orders in council… …   Law dictionary

  • delegated legislation — noun Rules and orders with the force of law made by the executive under statutory authority • • • Main Entry: ↑delegate …   Useful english dictionary

  • Delegated Legislation Committees — are general committees of the House of Commons of the United Kingdom that allow for debate of statutory instruments and Church Measures that have been laid before the House of Commons. With respect to statutory instruments, it differs from the… …   Wikipedia

  • Delegated legislation in the United Kingdom — In the United Kingdom, delegated legislation is legislation or law that is passed otherwise than in an Act of Parliament (or an Act of the Scottish Parliament, Northern Ireland Assembly or National Assembly for Wales). Instead, an enabling Act… …   Wikipedia

  • delegated legislation — /ˌdɛləgeɪtəd ˌlɛdʒəsˈleɪʃən/ (say .deluhgaytuhd .lejuhs layshuhn) noun subordinate legislation of an essentially subsidiary or procedural character, the power of enactment of which is delegated to the executive by the parliament in order to… …  

  • delegated legislation — Rules or regulations made and promulgated by an administrative agency. 1 Am J2d Admin L § 93 …   Ballentine's law dictionary

  • Directions (delegated legislation) — Directions are a form of delegated legislation used in the United Kingdom. An Act of Parliament or other delegated legislation may confer a power on a Minister to give Directions so as to enable that Minister to give instructions to a public body …   Wikipedia

  • legislation — le‧gis‧la‧tion [ˌledʒˈsleɪʆn] noun [uncountable] LAW 1. a law or set of laws: • Under the new legislation, employers will be required to offer up to 12 weeks of paid sick leave per year. • He introduced legislation to increase the minimum wage …   Financial and business terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”